Over ons

Een unieke samenwerking

Jijstaatvoordeklas.nl is een samenwerking tussen 5 Midden-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs (Stichting Swalm & Roer, SPOLT, MeerderWeert, Eduquaat en Wijzers in Onderwijs). Wij (5 onderwijsstichtingen in Midden-Limburg) werken o.a. samen op het gebied van personeelswerving en imagoverbetering van het primair onderwijs. Voor de werving en begeleiding van personeel is ook het platform klassevoordeklas.nl ontwikkeld.

Gezamenlijk zorgen voor een betere toekomst

Een unieke samenwerking

Met deze samenwerking willen we niet alleen de juiste mensen aantrekken en medewerkers beter begeleiden en coachen. Maar bouwen we ook aan een aantrekkelijk imago voor het primair onderwijs. Zo helpen we jongeren om een goede beroepskeuze te maken en te kiezen voor een opleiding die bij jongeren past.

Aandacht is daarbij het sleutelwoord! Aandacht om je te ontwikkelen, samen te werken, te groeien en te ontdekken. Alle 5 samenwerkende stichtingen kenmerken zich door hun persoonlijke aanpak. Daardoor zijn de lijnen altijd kort, worden snel duidelijke randvoorwaarden gecreëerd en krijg je veel eigen verantwoordelijkheid.